Arbetsmiljö i bygg- och anläggningsprojekt

Ett systematiskt arbetsmiljöarbete utgör en viktig del i arbetet med att minimera risker för ohälsa och olycksfall i projekt. Det är ett viktigt och betydande ansvar som en byggherre har att hantera.

Projektstaben hjälper sina kunder i arbetet med att leda det samlade arbetsmiljöarbetet i ett bygg-eller anläggningsprojekt, bl a i rollen som byggarbetsmiljösamordnare (BAS-P och BAS-U).

Vi stödjer våra kunder i deras arbetsmiljöarbete, ofta i rollen som byggarbetsmiljösamordnare (BAS-P och BAS-U), där vi hanterar projektets arbetsmiljöfrågor för beställarens räkning, både i projekterings- och utförandeskedet.

Våra kompetenta arbetsmiljöspecialister erbjuder också skräddarsydda utbildningar i arbetsmiljöfrågor.