Kvalitetsledning

Kvalitetledning är en viktig funktion för att säkerställa en integrerad och effektiv projektstyrning. Det blir inte minst betydelsefullt i större projekt där organisationen kan likställas med ett medelstort företag. Aktiv kvalitetsledning är en förutsättning för att säkra att projektet uppnår avsedd kvalitet i sina leveranser inom ramen för budget och beslutad tidplan.

Projektstaben stödjer projektledningen med kvalitetsledning i stora komplexa projekt, som stadsutvecklings- och infrastrukturprojekt. Våra kvalitetsledare hjälper till med allt från att utveckla projektanpassade kvalitetsledningssystem till att ta fram styrande dokument, processbeskrivningar, rutinbeskrivningar och mallar. Vi arbetar aktivt med löpande uppföljning och kvalitetsrevisioner, såväl inom projektorganisationen som hos projekterande konsulterna och entreprenörer.