Kvalitet

Företag, organisationer och projekt möter ständigt ökade kvalitetskrav. Detta ställer tydligare krav på kompetens och erfarenhet inom kvalitetsområdet för att säkerställa att verksamheten och projekten levererar enligt kundkrav och når verksamhetens mål samt får ett effektivt kvalitetsarbete. Projektstaben har flera tjänster inom kvalitetsområdet som möjliggör för er att få det stöd och kompetens ni behöver.

Stöd och utveckling av kvalitetsarbetet och kvalitetsledningssystem

Kvalitetsledning är en viktig funktion för att säkerställa en integrerad och effektiv projekt- och verksamhetsstyrning. Aktiv kvalitetsledning är en förutsättning för att säkra att verksamheten uppnår avsedd kvalitet i sina leveranser inom ramen för budget och beslutad tidplan.

Projektstaben kan hjälpa er verksamhet att utveckla ert kvalitetsarbete genom att bland annat implementera och utveckla ert kvalitetsledningssystem. Exempel på vad vi kan genomföra inom kvalitetsarbetet:

  • Utföra nulägesanalys / gapanalys
  • Införa och utveckla kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001 och verksamhetens behov
  • Samordna och driva befintligt ledningssystem
  • Genomföra processkartläggning och andra metoder för att styra och utveckla processer
  • Upprätta styrande och stödjande dokument
  • Genomföra uppföljningar, utredningar och stöd i förbättringsarbete
  • Genomföra revisioner med revisionsledare och revisorer som är certiferade enligt CANEA QMS ISO 9001