Kvalitet

Företag, organisationer och projekt möter ständigt ökade kvalitetskrav. Detta ställer tydligare krav på kompetens och erfarenhet inom kvalitetsområdet för att säkerställa att verksamheten och projekten levererar enligt kundkrav och når verksamhetens mål samt får ett effektivt kvalitetsarbete. Projektstaben har flera tjänster inom kvalitetsområdet som möjliggör för er att få det stöd och kompetens ni behöver.

Kvalitetsledning och kvalitetssamordning

Kvalitetledning är en viktig funktion för att säkerställa en integrerad och effektiv projektstyrning. Aktiv kvalitetsledning är en förutsättning för att säkra att projektet uppnår avsedd kvalitet i sina leveranser inom ramen för budget och beslutad tidplan. 

  • Utveckla projektanpassade kvalitetssystem
  • Samordna och driva befintligt verksamhetssystem
  • Genomföra uppföljningar och utredningar
  • Upprätta styrande och stödjande dokument

Stöd och utveckling av kvalitetsarbetet och kvalitetsledningssystem

Projektstaben kan hjälpa er verksamhet att utveckla ert kvalitetsarbete genom att bland annat implementera och utveckla ert kvalitetsledningssystem. Exempel på vad vi kan genomföra inom kvalitetsarbetet:

  • Införa och utveckla kvalitetssledningssytem enligt ISO 9001
  • Nulägesanalys / Gapanalys
  • Revisioner (interna / externa)
  • Processkartläggning och andra metoder för att styra och utveckla processer