Brandsäkerhet

Att säkerställa ett hållbart brandskydd inom komplexa anläggningar eller projekt är en utmaning då lagstiftningen är relativt opreciserad vad gäller vägledning för utformning av en acceptabel säkerhetsnivå. I större projekt behöver vidare särskild hänsyn tas till räddningstjänstens möjlighet att göra en insats, något som analyseras och planeras i projekteringen, i varje byggetapp och för färdig anläggning eller stadsdel.

Projektstabens konsulter har gedigen erfarenhet och spetskompetens inom brandskyddsarbete och verkar främst inom tunnel- och undermarksanläggningar, infrastrukturprojekt och andra komplexa och stora samhällsbyggnadsprojekt.

Ledning och kravställning av brandsäkerhet

Som beställarens förlängda arm tar Projektstaben ett helhetsansvar och leder brand- och personsäkerhetsarbetet i projektet. I arbetet med brand- och personsäkerhet kan vi vara med i samtliga faser så som planering och projektering, genomförande och driftsättning. Projektstaben erbjuder flera tjänster som möjliggör för er att få det stöd och kompetens ni behöver.

  • Helhetsansvar och ledning av brand- och personsäkerhetsarbetet i projekt
  • Beställarstöd och specialist till beställarorganisationen
  • Delprojektledare eller teknikansvarig i projekteringsorganisationen
  • Stödjer projektledningen med kravställning, samordning, specialistledning men även med analyser och utredningar inom kompetensområdet 
  • Genomför utredningar och tar fram skyddslösningar och koncept som underlag för kravställning av brand- och personsäkerhet
  • Genomför riskanalyser för både brand- och personsäkerhet samt förankring och dialog av skyddslösningar med beslutande myndigheter
  • Uppföljning av entreprenörers brandskyddsarbete under byggtiden 
  • Leda och samordna funktionsprovning inför driftsättning