Ledning och kravställning av brandsäkerhet

Att säkerställa ett hållbart brandskydd inom komplexa anläggningar är en delikat utmaning. Ofta är brandskyddsutformningen styrande för anläggningens utformning varför det gäller att se till helheten utifrån såväl funktion som anläggningsdesign vid utformning av ett fungerande säkerhetskoncept.

Vi verkar primärt inom tunnel- och undermarksanläggningar, infrastrukturprojekt och andra komplexa och stora samhällsbyggnadsprojekt när det kommer till brandskyddsarbete. Inom dessa typer av projekt är ofta brand och personsäkerhetsfrågorna mycket komplexa samtidigt som lagstiftningen är relativt opreciserad vad gäller vägledning för utformning en acceptabel säkerhetsnivå. I större projekt behöver vidare särskild hänsyn tas till räddningstjänstens möjlighet att göra en insats, något som analyseras och planeras i projekteringen, i varje byggetapp och för färdig anläggning eller stadsdelen.

Som beställarens förlängda arm tar vi ett helhetsansvar och leder brand- och personsäkerhetsarbetet i projektet. Oftast har vi uppdrag som beställarstöd eller specialist i beställarorganisationen men vi har även uppdrag som delprojektledare eller teknikansvarig i projekteringsorganisationen. Vi stödjer projektledningen med kravställning, samordning, specialistledning men även med analyser och utredningar inom kompetensområdet.

I arbetet med brand- och personsäkerhet är vi med i alla faser som planering och projektering, genomförandet och driftsättningen. I tidiga skeden är vi med och genomför utredningar och tar vi fram skyddslösningar/koncept som underlag för kravställning av brand- och personsäkerhet. I detta arbete utgör riskanalyser för både brand- och personsäkerhet samt för dialog och förankrar skyddslösningar med beslutande myndigheter. Vi strävar alltid efter att identifiera skyddslösningar som är fördelaktig ur investerings- och underhållsperspektiv och vi är duktiga på att kunna omsätta ett myndighetskrav till en faktisk lösning som uppfyller krav på teknik, kvalitet, ekonomi, funktion och utseende. Under byggskedet stöttar vi byggledningen med kravställningen uppföljning av entreprenörers brandskyddsarbete under byggtiden och inför driftsättningen leder vi och samordnar funktionsprovning.