Företaget

Ägarstruktur
Projektstaben AB är ett partnerägt bolag, vilket innebär att företaget ägs av medarbetarna. Vi tror att detta ökar engagemang och ansvarstagande, vilket ger bättre förutsättningar för en hållbar företagsutveckling. 

Försäkring
Projektstaben AB är försäkrat hos försäkringsbolaget IF AB som täcker verksamhetsansvar och professionsansvar för teknisk konsultverksamhet.

Kvalitets-,miljö- och arbetsmiljöcertifiering
Projektstaben ABs ledningssystem är certifierat enligt ISO 9001, 14001 och 45001.