Företaget

Ägarstruktur
Projektstaben AB ett partnerägt bolag vilket innebär att företaget ägs av medarbetarna. Målsättningen är att alla som börjar hos oss ska bli erbjudna delägarskap. Vi tror att detta ökar engagemang och ansvarstagande vilket ger förutsättningar för en hållbar företagsutveckling.

Försäkring
Projektstaben AB har en försäkring i försäkringsbolaget IF som täcker verksamhetsansvar och professionsansvar för teknisk konsultverksamhet.

Kvalitets- och miljösäkring

Prekvalificering – TransQ
Projektstaben AB är prekvalificerad som leverantör i TransQ Pre-Qualification i följande kategorier.

Kategori Product Service Description
8.1.1 Civil Engineering Services
8.1.2 Project Management Services
8.2.1 Construction and Site Management Services
8.12.2 General Management Consultancy Services
8.12.8 Health, Safety and Environmental Consultancy Services
8.12.13 Risk Assessment Consultancy Services
8.12.15 Quality Technology Consultancy Services