HR

Idag är det ett fåtal, om någon, som inte känner till förkortningen HR. Personalarbete har blivit en central del i alla verksamheter och något som måste fungera. Företagets förmåga att attrahera, rekrytera, behålla, utveckla och avveckla medarbetare har en avgörande del i företagets överlevnad på dagens marknad. Vi på Projektstaben har sett att HR hänger ihop med både arbetsmiljö och säkerhet, och därför erbjuder vi konsulter och experter inom HR.

Exempel på vad vi kan hjälpa till med:

 • Lönekartläggning
 • Lönerevision
 • MBL-förhandlingar
 • Rehabiliteringsärenden
 • Arbetsmiljöhandbok
 • Det systematiska arbetsmiljöarbetet
 • Befattningsbeskrivningar
 • Arbetsrätt; omplaceringar, uppsägningar, omorganisationer, utredningar, utbildningar
 • Personalhandbok
 • Strategisk kompetensförsörjning
 • Uppdrag som inhyrd HR-chef och HR-konsult