Vad vi står för

Projektstaben är ett partnerägt företag där medarbetarna sätts i fokus. 

Vår styrka ligger i våra medarbetares engagemang och kompetens. Det är därför naturligt att vi sätter medarbetarnas välmående först. En god arbetsmiljö som stimulerar och främjar nytänkande ser vi som en självklarhet.

Professionalism är en självklarhet i relationen med oss, både som kund och som medarbetare. Vi agerar med integritet, håller vad vi lovar och bemöter alla med respekt. Vi är lagspelare som samverkar och ser till projektens helhet. Genom kvalitativa leveranser skapar vi mervärde för våra kunder.

Med en unik kompetensammansättningen kan vi erbjuda våra kunder helhetslösningar inom våra tjänsteområden. Vi är problemlösare som gillar att vända utmaningar till möjligheter. Vi vågar vara ifrågasättande och stå för nya lösningar. Vi är inte rädda för att bjuda och sprida vår kompetens samtidigt som vi är ödmjuka att ta till och lära oss av andra. Ett ständigt lärande ser vi som en förutsättning för att kunna möta morgondagens utmaningar.